Eksaprojektas

Eksaprojektas MB


Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatikos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys


Atliekami projektai: 1. Elektrotechnikos dalies iki 110 kV įtampos techniniai ir darbo projektai:
  • elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo,
  • reaktyvinės galios kompensavimo įrenginių,
  • galios įrenginių,
  • elektros pavarų valdymo,
  • teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo,
  • įžeminimo, žaibosaugos,
  • projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų,
  • pastatų elektros energijos sistemų,
  • Saulės elektrinių prijungimo prie elektros sistemos parametrų skaičiavimas,
  • RAA nuostatų skaičiavimas,
  • Talpuminių srovių skaičiavimas.
 2. Procesų valdymo ir automatizacijos dalies projektai:
  • elektros energijos tiekimo įrenginių valdymo,
  • teleinformatikos ir televaldymo (SCADA),
  • elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo,
  • technologinio proceso valdymo,
  • pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo.
 3. Elektros darbų skaičiuojamosios kainos nustymas:
  • Informacinis programinis kompleksas SĄMATA (UAB Sistela).


Contact Eksaprojektas


Email: arunas@eprojektas.lt
Business Hours: 8:00 - 18:00